Zagospodarowanie terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
Wyróżnienie w konkursie, 2016