Siedziba Prokuratur różnego szczebla w Katowicach
Projekt konkursowy, 2020

Forma budynku odzwierciedla podział funkcjonalny wewnątrz obiektu. Rozbicie kubatury na mniejsze części tworzy jednocześnie charakterystyczną formę, która pomimo swoich gabarytów nie jest przytłaczająca w otoczeniu. Jako że wokół znajdują się budynki o całkowicie odmiennym charakterze i funkcji, projektowany obiekt świadomie nie nawiązuje wprost do sąsiedztwa. Ze względu na swoją rangę ma być w pewnym sensie niezależnym bytem. W specyficznym kontekście, gdzie z jednej strony obiekt jest eksponowany na ruchliwą arterię komunikacyjną, a z drugiej sąsiaduje z cichą, kameralną ulica, świadomie zrezygnowano z tworzenia wyraźnego podziału na „przód i tył”. Budynek nie posiada wyróżnionej elewacji frontowej, a tym samym nie faworyzuje ani nie marginalizuje żadnej ze stron.