Centrum Edukacji Artystycznej w Rybniku
I nagroda w konkursie, 2017