Rewitalizacja Centrum Włocławka
Wyróżnienie w konkursie, 2020

Zaproponowany schemat zabudowy z jednej strony nawiązuje do historii miejsca, z drugiej jest swobodnym rozwinięciem idei zapoczątkowanej przez znajdujące się w obszarze kwartału Centrum Rewitalizacji. Projektowana „szachownica” jest współczesną interpretacją gęstej i rozdrobnionej historycznej tkanki starego miasta. Układ ma nowy, czytelny porządek, jednak swoją formą i skalą nawiązuje do otaczającej go zabytkowej zabudowy. Kluczową rolę w koncepcji założenia odgrywają przestrzenie otwarte, tworzące sekwencje stref o różnych funkcjach i przeznaczeniu. To one jako dopełnienie nowej zabudowy mają stworzyć nową jakość życia dla mieszkańców.

Projektowana zabudowa ma odmienny charakter wewnątrz i na zewnątrz kwartału. We wnętrzach znajdują się nawiązujące do charakterystycznych zabytkowych ganków galerie, stanowiące poszerzenie przestrzeni mieszkalnych, a także miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Ta strefa jest przejściem pomiędzy przestrzenią otwartą wspólną, a prywatną – wewnętrzną przestrzenią mieszkań. Taki układ ma wspomóc poczucie przynależności i zachęcić mieszkańców do współpracy w dbaniu o wspólną przestrzeń. Od strony otaczających kwartał ulic zaproponowano oszczędne w formie elewacje, nawiązujące skalą podziałów do historycznych kamienic. Nowa zabudowa ma dyskretnie wpisywać się zabytkowy kontekst. Ingerencję w historyczną tkankę, zgodnie z założeniami konkursu przeznaczoną do przebudowy, ograniczono do minimum, tak aby w największym stopniu zachować oryginalny charakter miejsca i wyraźnie odróżnić nową zabudowę od zabytkowej.