Rozbudowa i adaptacja budynków PWSIiPW, Łomża
Projekt konkursowy, 2021

Głównym założeniem projektu jest stworzenie dopełnienia istniejącej zabudowy, która wprowadzi nie tylko nową jakość na poziomie formalnym, ale przede wszystkim w najlepszy możliwy sposób uzupełni i scali istniejącą funkcję. Nowa zabudowa ma stanowić połączenie komunikacyjne, ale co ważniejsze, stać się nowym centrum całego kampusu, miejscem spotkań i interakcji. Otwarty plan górnej kondygnacji łącznika ma umożliwić stworzenie uniwersalnej przestrzeni, która będzie mogła dopasowywać się do zmieniających się wraz z rozwojem Uczelni potrzeb.

Formalna powściągliwość obiektu to świadoma decyzja, uwzględniająca bliskie sąsiedztwo istniejących obiektów o różnej formie i charakterze. Nowy budynek ma stanowić ich subtelne dopełnienie, nie próbując swą formą konkurować z pozostałą zabudową. Ze względu na jego otwartość i ażurowość, otaczające go istniejące obiekty będą w nim stale “obecne”, współtworząc jego charakter. Dążeniem projektu jest umożliwienie stworzenia harmonijnej całości z nową częścią przy minimalnej ingerencji w istniejącą zabudowę. Forma obiektu stanowi uzupełnienie “pasmowego” układu istniejących budynków, który proponuje się, w razie potrzeby, w przyszłości rozwinąć o kolejne elementy w północnej części terenu. Zastosowane naturalne, wysokiej jakości materiały mają zapewnić komfort użytkowania i ponadczasową jakość, wspomagając funkcję obiektu i podkreślając jego reprezentacyjny charakter.